Privacy statement

1. Beheer

De website snelminikrediet.nl staat onder beheer van snelminikrediet.nl en is een handelsnaam van snelminikrediet.nl

2. Gegevens van bezoekers.

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan snelminikrediet.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b snelminikrediet.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

snelminikrediet.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan snelminikrediet.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

3a Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij contact op http://snelminikrediet.nl.

5. Disclaimer

snelminikrediet.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

snelminikrediet.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

De gegevens die de klant aan snelminikrediet.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. snelminikrediet.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door snelminikrediet.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.